คลิปวิดีโอ งานแสดงพลุ แสง สี เสียง ที่น่าสนใจทั่วโลก

พิมพ์

งานแสดงพลุนานาชาติ จ.เชียงใหม่

 

งานประกวดพลุนานาชาติ 2010

 

London Fireworks on New Year's Day 2010

 

2010 China Hong Kong New Year Fireworks Display

New Year 2009 Fireworks Show concept at Doha Corniche, Qatar

Hong Kong IFC New Year 2009 Fireworks from West Kowloon

Japanese Fireworks : Fireworks Festival of New Year

Nagaoka Revival Prayer Fireworks 2009

Fireworks : Yokohama International